ชื่อ - นามสกุล :นางพิมพ์บุญญา สมุทรรัตน์
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :038636827
Email :
กลุ่ม / แผนก : สสอ.นิคมพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม :