หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กิจกรรมตรวจเลือดเพื่อหาสารพิษตกค้างให้กับเกษตรกร
โดย : admin
อ่าน : 442
ศุกร์์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

สสอ.นิคมพัฒนา รพสต.มะขามคู่
จัดกิจกรรมตรวจเลือดเพื่อหาสารพิษตกค้างให้กับเกษตรกร
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง