ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ ด้านหน้า ด้านหลัง และบริเวณพื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา จำนวน 1 รายการ

Read More

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ ครุภัณฑ์ยานพาหนะของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา

Read More

ประกาศจังหวัดระยอง
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองบอน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง ขนาด ๑๐ กิโลวัตต์พีค จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More