ขอเชิญประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปอำเภอนิคมพัฒนา เข้าคัดกรองสุขภาพ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อเข้าคัดกรองโรคกลุ่มMETHABOLIC (เบาหวาน และความดันโลหิตสูง) ประจำปีงบประมาณ 2566