ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน/อาวุโส/ชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองบอน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *