ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *