ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนาและรพ.สต.มะขามคู่และรพ.สต.บ้านหนองบอน ครั้งที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *